Styrelsen


Ordförande
Millie Lindroth
Ordförande
Petra Jakobsson
Sekreterare
Paula Svärd
Kassör
Haidi Lefvert


Valberedning


Valberedning
Sofie Dannaeus
Valberedning
Wicktoria Busz


Revisorer


Revisor
Charlotta Östlund

Spader Dam MCK - hojklubben för tjejer i Stockholm!

info@spaderdammck.se